• : ส่ง email ด้วย Spring Boot และ Gmail
    by Aaron 2016-01-28 12:32:25 +0000 spring-boot gmail java

    ในบทความนี้ เราจะมาเขียนคำสั่งส่ง email ด้วย Spring Boot โดยทำการส่ง email ผ่าน Gmail SMTP ขั้นตอนในการเขียน program มีดังนี้ สร้าง Gradle project ด้วย IntelliJ IDEA หรือ editor อื่นๆ ที่รองรับ Gradle เพิ่ม library ที่จำเป็นเข้าไปใน project แก้ไข con

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-21 14:37:21 +0000

Fork me on Github