• : เขียนคำสั่ง Google API Client Authentication part 2 ด้วย Java code
    by Aaron 2015-12-19 6:08:19 +0000 google-cloud java

    บทความนี้จะต่อจาก @[ 4 ] เราได้ p12 file มาแล้ว ก็สามารถที่จะเขียนคำสั่ง Java เพื่อทำการขอสิทธิ์ใช้งาน service ต่างๆ ของ Google ได้เลยครับ ในตัวอย่างนี้จะใช้ IntelliJ IDA 14 และ Gradle สำหรับ editor อื่นๆ เช่น NetBean หรือ Eclipse ก็สามารถใช้งานร่วมก

  • : เขียนคำสั่ง Authentication Google API Client part 1 down load p12 file
    by Aaron 2015-12-19 4:25:09 +0000 google-cloud

    ก่อนใช้งาน Service ต่างๆ ของ Google ผ่านทาง Application ของเรา เช่น เขียนคำสั่ง upload รูปภาพไปยัง Cloud Storage เราจำเป็นต้องทำการเขียนคำสั่งเปิดสิทธิ์การใช้งานก่อน ภาพรวมของขั้นตอนเป็นดังนี้ครับ สร้าง project ใหม่ ด้วย Google Cloud Developer Consol

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-23 4:41:33 +0000

Fork me on Github