• : เลิก manual test แล้วมาเขียน unit test Java Project ด้วย Spock กันเถอะ
    by Aaron 2016-02-11 7:43:47 +0000 groovy java spock unit-test

    unit test คือการเขียนคำสั่งไปทดสอบ method หรือ function ที่เราสร้างขึ้น ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ แทนที่จะต้องรอระบบให้เรียบร้อย แล้วมา manual test ทีหลัง แต่เราสามารถแยกส่วนของระบบเป็นหน่วยย่อย ๆ แยกกัน test ได้ unit test ได้รับการยอมรับว่าเป็น soft

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-23 4:43:48 +0000

Fork me on Github