• : ติดตั้ง Ionic สำหรับสร้าง cross platform mobile application
    by Aaron 2016-05-12 12:13:22 +0000 ionic

    ความท้าทายอย่างนึงสำหรับนักพัฒนา mobile application คือ จำเป็นต้องสร้าง app เป็น version เฉพาะ สำหรับ iOS และ Android เนื่องจากทั้งสอง platform มีเทคโนโลยีที่ต่างกัน app ที่สร้างมาไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ โดยภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้แต่ละ platform

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-21 14:37:54 +0000

Fork me on Github