• : วิธิบริหารเงินแบบโปรแกรมเมอร์
    by brain 2016-01-05 3:20:10 +0000 money-management

    มาแชร์วิธีการเก็บเงิน ลดค่าใช้จ่าย แบบโปรแกรมเมอร์กัน ถึงแม่้เราจะเงินเดือนแค่สองหมื่นบาท แต่ถ้าลดค่าใช้จ่ายจนเหลือหกพันบาทได้ ก็จะมีเงินเก็บเหลือถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเลยทีเดียว เริ่มก่อนเลย เทคนิคผม ทำอาหารกินเอง ไปไหนมาไหนรถเมล์ หนังสือไม่ซ

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-21 14:37:29 +0000

Fork me on Github