• : ใช้งาน MongoDB NoSQL database ใน Spring Boot project
    by Aaron 2016-03-09 8:57:26 +0000 spring-boot mongodb java

    สำหรับการเก็บข้อมูลบางอย่าง หรือการทำ prototyping project แบบไวๆ ผมมองว่าการใช้งาน MongoDB ซึ่งเป็น NoSQL database ที่มองว่าข้อมูลที่เราต้องการเก็บเป็น document หรือหน้าเอกสารหนึ่งหน้า แทนที่เราจะต้องแยกข้อมูลเป็นตารางดังเช่นที่เราทำกันใน relational

  • : สอบถามเรื่องเวลาเขียน config mongodb
    by avatar 2015-12-23 0:08:14 +0000 spring-boot mongodb

    ผมสร้าง application.properties แล้วใส่ค่าของ mongo ลงไป แบบนี้ spring.data.mongodb.host=localhost spring.data.mongodb.port=27017 spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost/mean-dev spring.data.mongodb.database=anakin spring.data.mongodb.authenticati

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-21 14:39:25 +0000

Fork me on Github