• : ประเภทของข้อมูล (data structure) ต่างๆ ใน R
    by Eakasit 2016-01-27 16:50:27 +0000 r-programming

    ในการใช้งาน R เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทข้อมูล หรือ data structure พื้นฐานของ R ก่อนครับ ซึ่งก็มีหลายประเภทแต่หลักๆ คือ เวกเตอร์ (vector) ซึ่งจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบมีลำดับ (ordered) ลิสต์ (list) เก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งประเภท ดาต้า เฟรม (da

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-23 4:47:23 +0000

Fork me on Github