• : สอบถามเรื่อง CORS ครับ
    by Sumeth 2016-04-09 11:32:33 +0000 wcf angular.js asp.net

    รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Cross Origin Resource Sharing ครับ คือ ผมทำ asp.net webform ใช้ angular.js ในการเรียกใช้ web service ซึ่งจะอยู่คนละ server กัน สิ่งที่ผมต้องทำคือ ส่ง header authorization ในทุกๆครั้งที่เรียก web service เพื่อใช้สำหรับตรวจสอ

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-27 4:43:27 +0000

Fork me on Github